PhimVid

Phim hay

Khám phá

loading player ...

Phim hài - 7 Vị La Hán(Full) - Cười Đau Bụng - Đến trẻ em cũng phải cười01:25:53

thuan bui 18.879.539 lượt xem

Download this Video List
Phim hài: 7 Vị La Hán - Cười đau bụng.
Phim nói về 7 Vị La Hán nhỏ tuổi vui tính, võ công tài giỏi ở trông chùa khi sư phụ di vắng. Những kẻ xấu nhân cơ hội đột nhập vào chùa ăn chộm báu vật. 7 Vị La Hán với võ công và sự thông minh đã đánh cho bọn xấu tơi bời. Phim vừa gây Hài lại có những chiêu thức đẹp mắt.

Loading...
1276 nhận xét